Privacy beleid


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Autoschadebedrijf van der Berg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Autoschadebedrijf van der Berg en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Autoschadebedrijf van der Berg verstrekt.

Autoschadebedrijf van der Berg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Informatie over uw auto en auto-verzekering

Waarom Autoschadebedrijf van der Berg gegevens nodig heeft
Autoschadebedrijf van der Berg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Autoschadebedrijf van der Berg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang Autoschadebedrijf van der Berg gegevens bewaart
Autoschadebedrijf van der Bergbewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Autoschadebedrijf van der Berg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Autoschadebedrijf van der Berg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Autoschadebedrijf van der Berg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Autoschadebedrijf van der Berg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Autoschadebedrijf van der Berg te kunnen verstrekken en om over de effectiviteit van de nieuwsbrieven te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Autoschadebedrijf van der Berg heeft hier geen invloed op.
Autoschadebedrijf van der Berg heeft Google geen toestemming gegeven om via Autoschadebedrijf van der Berg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [mailadres]l. Autoschadebedrijf van der Berg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen

Autoschadebedrijf van der Berg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Autoschadebedrijf van der Berg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Autoschadebedrijf van der Berg op via info@Autoschadevanderberg.com
www.autoschadevandenberg.com is een website van Autoschadebedrijf van der Berg.

Autoschade van der Berg is als volgt te bereiken:

Autoschadebedrijf Koos v.d. Berg
Winkelerzand 72a
1731 LZ Winkel

telefoon : 0224 - 541444
fax : 0224 - 541594

email : info@autoschadevandenberg.com

( Klik hier voor de route... )

 

 

 

 

 

 

 
p1 Website produktie : VDC-it Services De Noordhollandsche verzekeringmij. Wij zijn erkend bedrijf voor afgifte van RWD vrijwaringsbewijzen Onze autolakken zijn van de hoogste kwaliteit Wij zijn lid van Focwa eurogarant bedrijven